Sàn leo

Sàn leo cột đơn với chiều dài sàn thao tác tối đa đạt tới 20.34m, tải trọng định mức 1700kg, phù hợp sử dụng cho các mặt dựng có chiều
Sàn leo cột đơn với chiều dài sàn thao tác tối đa đạt tới 8,67m, tải trọng định mức 1000kg, phù hợp sử dụng cho các mặt dựng có chiều